De impact van gebeurtenissen in je jeugd op je mensbeeld en het ervaren van gezondheid

Het geheugen en brein van een jong kind is zeer gevoelig voor zowel positieve als negatieve effecten van menselijke interacties.
De mate waarin een jong kind liefde, zorg, veiligheid en emotionele steun ervaart bepaalt hoe je hersenen zich ontwikkelen, hoe je instaat bent om met nieuwsgierigheid en vertrouwen met nieuwe situaties om te gaan en of je je durft te verbinden met wat zich aandient in je leven.  Onderzoek naar impactvolle gebeurtenissen op de kinderleeftijd laat zien dat onder andere fysieke, emotionele mishandeling, misbruik en verwaarlozing of het (letterlijk of emotioneel) afwezig zijn van een ouder (scheiding, ziekte, verslaving, overlijden) resulteert in meer chronische klachten en problemen op latere leeftijd. ACE, adverse childhood experiences, oftewel negatieve kind ervaring resulteert in meer chronische klachten op latere leeftijd. ACE betekent ernstige pijn en veroorzaakt innerlijke verwondingen. Onderzoek in Nederland uit 2019 toont aan dat 45% van de kinderen meer dan een negatieve kind ervaring heeft, dat er bij 25% van de kinderen sprake is van kindermishandeling, en dat een op de tien kinderen te maken heeft met fysieke bedreiging, uitschelden, uitlachen, buitensluiten, digitaal pesten.

Chronische klachten zijn bijvoorbeeld chronische buikpijn, moeheid, hoofdpijn, somberheid, suikerziekte, astma, overgewicht en kanker. In Nederland heeft een op de vier kinderen en jongeren last van een chronische aandoening. Bij een derde van deze kinderen is er ook sprake van angst en somberheid. Door COVID maatregelen sinds 2020 is er een toename van deze klachten. Los van COVID maatregelen hebben impactvolle gebeurtenissen op de kinderleeftijd een impact op het leervermogen, de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Bovendien zorgen chronische klachten voor afhankelijkheid van artsen, gevoelens van onzekerheid en slachtoffergevoel, is er sprake van hoge gezondheidszorg kosten en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting op latere leeftijd.

Chronische klachten zijn psychosomatisch.
Dit betekent dat er zowel een lichamelijke als niet lichamelijke component is. Met de langdurige klachten vraagt het lichaam om aandacht voor iets wat binnen in jezelf uit balans is geraakt in de loop van de tijd. Het overlevende brein zet immuunsysteem en zelf herstellend vermogen van lichaam op slot, tijdelijk of langer. Hoe meer innerlijke verwondingen er zijn, hoe meer maskers (beschermende delen) er nodig zijn om je innerlijke pijn te verbergen en uit de weg te gaan. Voorbeelden van beschermend gedrag zijn perfectionisme, controle, manipulatie, ontkennen, ontwijken, je best doen, hard werken, in je hoofd leven, blijven denken, analyseren of je afhankelijk voelen van anderen en bevestiging vragen.

Gezonde kinderen presteren beter in onderwijs. Gezonde mensen dragen bij aan gezonde economie en gezonde leefomgeving.

Ik geloof dat het nu de tijd is om de maakbaarheidsillusie door symptoom bestrijden te ontkrachten. Ziekte zorg is dweilen met de kraan open. Gezondheidszorg betekent aandacht voor de hele mens en omgeving. In de loop van de geschiedenis heeft veel leed plaatsgevonden. De energie van oude pijn blijft bestaan en zoekt een voedingsbodem in een volgende generatie tot wat er was en is wordt erkend en doorvoelt. Nieuwsgierigheid naar je lichaam, echt contact maken met je gevoelens en emoties, leren wat je behoeftes zijn, is de ingang naar heling. Het lichaam is wijs en weet. Er is een 24 uurs relatie en uitwisseling tussen je lichaam (human) en je binnenwereld (being). Helen betekent leren doorvoelen, bewust worden van innerlijke verwondingen en emotionele pijn, en leren hoe je kunt omgaan met wat er is en was. Wanneer jij en ik als volwassenen onszelf helen, kunnen de kinderen van deze tijd, en de volgende generaties weer gezond zijn.

In het boek “je bent je eigen medicijn, een nieuw recept van de dokter, kun je lezen hoe je dit in je eigen leven kunt gebruiken.

Dr. Judith Kocken werkt al meer dan dertig jaar in de gezondheidszorg en is werkzaam als kinderarts en leefstijlarts. Ze leeft en werkt vanuit een holistische visie, waarin aandacht voor de hele mens en omgeving centraal staat.

Stichting Kinderbuikenco is een medisch specialistische praktijk in Bussum, waar jonge en volwassen mensen leren hoe je bij kunt dragen een je eigen lichamelijke, spirituele, emotionele, mentale en sociale gezondheid. Zo geef je betekenis aan je leven en inspireer je kinderen en jongeren om hetzelfde te doen.

Geschreven door:
Dr. Judith Kocken
Kinderarts en leefstijlarts

Enthousiast geworden?

Meld je aan voor de opleiding Holistisch kindertherapeut met HSP-specialisatie en leer alles over HSP.

Lees nog even verder

error: Deze content is beveilgd
Studiegids - Opleiding Holistisch kindertherapeut met HSP-specialisatie

Gratis studiegids downloaden

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang de studiegids digitaal over de opleiding Holistisch kindertherapeut met HSP specialisatie!